Obľúbené produkty
Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €59
Objednať
Vyberte kategóriu produktov

Urban Kicks Ochranný impregnační sprej na boty 200ml

Limitovaná nabídka
od 13.7 do 31.7

Urban Kicks Ochranný impregnační sprej na boty 200ml

Ušetrili ste €2,00
€201 €4,00*
€1,00 / 100ml
do košíka
* Pôvodná cena, akcie platná od 13.07.2024 do 31.07.2024, alebo do vypredania zásob
Popis výrobku

Urban Kicks - univerzální impregnační a ochranný sprej na boty - ideální na tenisky 200ml

ochranný a impregranční sprej, který je ideální na tenisky. Tento sprej ochraňujte před promočením a poškozením materiálu. Pravidelnou impregnací výrazně prodloužíte životnost Vašich bot. Ideální použití je po důkladném vyčištění například mycí pastou nebo Urban Kicks nano houbičkou.

Aplikace: obuv nejprve řádně vyčistíte a necháte vyschnout. Na dobře větraném místě aplikujte ze vzdálenosti cca 20cm impregranční sprej, aplikujte rovnoměrně a můžete aplikovat i 2 dávky, vždy po zaschnutí první. Nechte boty vyvětrat například před domem nebo v garáži. Obuv můžete následně ještě rozleštit nebo upravit kartáčkem. Před aplikací řádně protřepat. Při aplikaci na barevnou obuv nejprve vyzkoušejte barevnou stálost na malém skrytém místě. Impregnace může prohloubit sytost barvy.

Zloženie
Použití: naneste rovnoměrně na čistou a suchou obuv ze vzdálenosti 10-15 cm a nechte oschnout. Nebezpečí Obsahuje: heptan, butan Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Varovanie
Varování
Nebezpečí
Varování
Obsahuje: heptan, butan Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.