Obľúbené produkty
Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €5937
Objednať
Vyberte kategóriu produktov

Out&About Impregnační sprej na outdorové vybavení 300ml

Limitovaná nabídka
od 29.3 do 29.4

Out&About Impregnační sprej na outdorové vybavení 300ml

Ušetrili ste €1,00
€277 €4,00*
€1,00 / 100ml
nedostupné
* Pôvodná cena, akcie platná od 29.03.2024 do 29.04.2024, alebo do vypredania zásob
Popis výrobku

Impregnační sprej na venkovní vybavení a boty - 300ml

univerzální ochranný a impregnační sprej pro širokou škálu použití jako například:

  • venkovní a outdoor boty
  • spací pytle
  • stany a přístřešky
  • bundy, vesty, čepice
  • batohy, tašky a krosny

Použití: vhodné na většinu syntetických textílií. Před aplikací zbavte textil nečistot, ujistěte se, že je textílie suchá, aplikujte nejprve na malé skryté místo a ověřte stálost barev. Protřepejte nádobku a aplikujte ze vzdálenosti cca 30cm, po zaschnutí můžete opakovat. Aplikujte na dobře větraném místě nebo venku.

Zloženie
Použití: vhodné na většinu syntetických textílií. Před aplikací zbavte textil nečistot, ujistěte se, že je textílie suchá, aplikujte nejprve na malé skryté místo a ověřte stálost barev. Protřepejte nádobku a aplikujte ze vzdálenosti cca 30cm, po zaschnutí můžete opakovat. Aplikujte na dobře větraném místě nebo venku. Nebezpečí Obsahuje: heptan, butan Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte lékaře. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.
Varovanie
Varování
Nebezpečí
Varování
Nebezpečí Obsahuje: heptan, butan Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.