Obľúbené produkty
Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €6292
Objednať
Vyberte kategóriu produktov

Vivid osvěžovač a pohlcovač pachů z lednice Lemon 1ks

Vivid osvěžovač a pohlcovač pachů z lednice Lemon 1ks

€209
€2,00 / ks
do košíka
Popis výrobku

Zloženie
Varování Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal podle státních předpisů. Obsahuje (R)-p-mentha-1,8-dien, citral. Může vyvolat alergickou reakci.
Varovanie
Varování
Varování
Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.