Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4682
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
Sense - osvěžovač vzduchu Anti Tabacco 300ml

Sense - osvěžovač vzduchu Anti Tabacco 300ml

€136
€0,33 / 100ml
do košíka

Popis výrobku

Sense - osvěžovač vzduchu s dokonalou parfemací Anti Tabacco - 300ML

Vhodný pro všechny bytové i kancelářské prostory. Velmi příjemná vůně s dlouhodobým vonným efektem, schopnost pohlcování pachů. Sprej je na vodní bázi.

Balení 300ML

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H222 Extrémně hořlavý aerosol.

H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/ 122°F.

Varovanie

Nebezpečí
H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: To může prasknout vlivem tepla