Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €44,42
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
Bloo WC tablety do nádržky Citrus 2ks

Bloo WC tablety do nádržky Citrus 2ks

€1,81
€1,00 / ks
do košíka

Popis výrobku

Bloo WC tablety do nádržky s vůní citrusových plodů - 2Ks

tablety do zásobníků na vodu s vůní citrusů.

Nebezpečí
Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zloženie

Nevybalujte z růžové krycí fólie, je rozpustná ve vodě. Kytičku vhoďte do WC nádržky, kde se postupně bude rozpouštět. Nebezpečí Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje (R) -p-mentha-1,8-dien. Může vyvolat alergickou reakci. Složení: >30% aniontové povrchově aktivní látky. <5% neiontové povrchově aktivní látky, alifatické uhlovodíky, polykarboxyláty. Dále obsahuje: Parfém: LIMONEN, GERANIOL.