Obľúbené produkty
Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4936
Objednať
Vyberte kategóriu produktov

Čistič sklokeramických desek s rozprašovačem 750ml

Čistič sklokeramických desek s rozprašovačem 750ml

€205
do košíka
Popis výrobku

Speciální čistič na sklokeramické desky - 750ML

speciální čistič vhodný na varné sklokeramické desky. Odstraňuje tuk a připálené nečistoty a přitom desku leští.

balení 750ML

 Varování

Standardní věty o nebezpečnosti:

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

Prevence: P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Reakce: P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Varovanie
Varování
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.