Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4682
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
Excel Eco univerzální prací prášek 4,5 kg 60PD

Excel Eco univerzální prací prášek 4,5 kg 60PD

€1401
€0,23 / PD
nedostupné

Popis výrobku

 

Ekologický prací prášek Excel ECO - 4,5Kg na 60 pracích dávek  Certifikát: Ekologicky šetrný výrobek

Univerzální prací koncentrovaný prostředek s certifikátem Ekologicky šetrného výrobku. Určený pro všechny druhy tkanin, automatické i ruční praní. Díky použití biologicky snadno rozložitelných tenzidů a omezeného množství nebezpečných látek je přípravek ekologicky šetrný. Jeho použitím přispíváte ke sníženému množství škodlivých látek ve vodním ekosystému.

Prací prášek Excel ECO má příjemnou svěží vůni a můžete ho použít již od 30 Stupňů, je možné ho také využít při vyvářce.

Prací prášek není vhodný na vlnu a hedvábí.

Balení 4,5Kg je na 60 pracích dávek

Certifikát: Ekologicky šetrný výrobek

 

Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH208 Obsahuje enzymy proteázu. Může vyvolat alergickou reakci.

Varovanie

Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí