Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4587
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
Tablety na čištění pračky 3 funkce 2x40g

Tablety na čištění pračky 3 funkce 2x40g

€191
nedostupné

Popis výrobku

 Tablety na čištění pračky - 3v1 - 2x40gr

Skvělé tablety na údržbu a čištění pračky a odstraňování organických nečistot z bubnu pračky i odpadního systému. Díky pravidelnému čištění pračky docílíte skvělého pracího výsledku a Vaše pračka tak bude stále jako nová. Tablety nejen čistí, ale i chrání pračku před usazováním vodního kamene. Tablety odstraňují zbytky pracího prášku a aviváží, vodní kámen a nepříjemný zápach.

Aplikace 1x za měsíc:

1. Vložte tabletu do bubnu pračky

2. Zvolte program na 60 Stupňů

Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

Všeobecně: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Reakce: P301 + P311 PŘI POŽITÍ:Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P401 Skladujte: chladném a suchém místě

P501 Odstraňte obsah/obal:Podle místních předpisů, autorizovaný nakládání s odpady.

Varovanie

Nebezpečí
H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí.