Obľúbené produkty
Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4946
Objednať
Vyberte kategóriu produktov

Ideal Premium Prací prášek 196PD

Ideal Premium Prací prášek 196PD

€1645
€0,10 / PD
do košíka
Popis výrobku

Ideal Premium prací prášek 9 kg -196 pracích dávek

Popis produktu

Německý koncentrovaný prací prášek Ideal Professional Premium na bílé a stálobarevné prádlo. Obsahuje modré částečky, které lépe odstraňují nečistoty a vlákna textilu chrání proti poničení. Má vlastnosti jako nejprodávanější profesionální prací prášek. Na rozdíl od jiných levnějších prášků Ideal Premium neobsahuje žádné fosfáty ani soli a Vaši pračku chrání proti vzniku vodního kamene.

Recenze uživatelů

Markéta z Jesenice: „S práškem jsem spokojená, oproti českým pracím práškům je rozhodně lepší. Doporučuji.“

Obsah

9 kg – vystačí na 196 pracích dávek. Baleno v průhledném PP pytli

Dávkování výrobku

Dbejte dávkování výrobku dle návodu na etiketě

Bezpečnostní upozornění pro použití výrobku

 Varování Obsahuje: křemičitá kyselina, sodná sůl, peruhličitan sodný, natrium-dodecylbenzensulfonát, Isotridekanol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Uchovávejte produkt mimo dosah dětí. Dbejte bezpečnostních upozornění na etiketě výrobku či na piktogramech uvedených na obale výrobku. V případě požití nebo alergické reakce na výrobek na kůži, vyhledejte odbornou lékařskou pomoc a ukažte etiketu výrobku. Při zasažení očí nebo kůže vypláchněte čistým proudem vody a kontaktujte lékaře. Bezpečnostní listy k výrobkům jsou k dispozici v sekci "PRO STAŽENÍ". V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na zákaznickou linku Drogerie zDE - Drogerie z Německa tel: 774 730 152 nebo na email: info@drogeriezde.cz. Další dotazy Vám rádi zodpoví kolegové na zákaznické podpoře v online chatu ve spodním pravém rohu stránek.

Zloženie
Použití: Pro praní bílého a stálobarevného prádla. Není určen na vlnu a hedvábí. Dávkování: 105g při středně tvrdé vodě a středním znečištění textilu.Vhodný pro prací programy: 20° 40° 60° 95°. Složení: 0-5% zeolity, bělidla na kyslíkové bázi, aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, polykarboxyláty, vonné látky, enzymy. Varování Obsahuje: křemičitá kyselina, sodná sůl, peruhličitan sodný, natrium-dodecylbenzensulfonát, Isotridekanol, ethoxylovaný (1< mol EO <2.5) H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280: Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P321: Odborné ošetření (viz na tomto štítku). P332+P313: Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P362+P364: Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Hmonost: 9kg. 155 pracích dávek při středním dávkování. Vyrobeno v Německu. Spotřebujte nejlépe do: IX 2022