Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €44,10
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
Excel Eco univerzální prací prášek 4,5 kg 60PD

Excel Eco univerzální prací prášek 4,5 kg 60PD

€13,19
€0,22 / PD
do košíka

Popis výrobku

 

Ekologický prací prášek Excel ECO - 4,5Kg na 60 pracích dávek  Certifikát: Ekologicky šetrný výrobek

Univerzální prací koncentrovaný prostředek s certifikátem Ekologicky šetrného výrobku. Určený pro všechny druhy tkanin, automatické i ruční praní. Díky použití biologicky snadno rozložitelných tenzidů a omezeného množství nebezpečných látek je přípravek ekologicky šetrný. Jeho použitím přispíváte ke sníženému množství škodlivých látek ve vodním ekosystému.

Prací prášek Excel ECO má příjemnou svěží vůni a můžete ho použít již od 30 Stupňů, je možné ho také využít při vyvářce.

Prací prášek není vhodný na vlnu a hedvábí.

Balení 4,5Kg je na 60 pracích dávek

Certifikát: Ekologicky šetrný výrobek

 

Nebezpečí
H318 Způsobuje vážné poškození očí
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
EUH208 Obsahuje enzymy proteázu. Může vyvolat alergickou reakci.