Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4682
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
GG Odstraňovač skvrn 750ml

GG Odstraňovač skvrn 750ml

€351
€0,40 / 100ml
do košíka

Popis výrobku

GG odstraňovač skvrn 750ml

Prostředek vhodný na opravdu odolné skvrny - efektivně rozpouští skvrny a stará se o čistotu Vašeho prádla.

Nebezpečí
Obsahuje: peroxid vodíku, Alkoholy, C12-18, ethoxylované (1< mol EO <2.5)
Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zloženie

Použití: Nastříkejte na suchý oděv přímo na skvrnu tak, aby byla celá prosáklá přípravkem. Dle potřeby 1-10 minut nechte působit. Následně vyperte obvyklým způsobem, případně aplikaci opakujte. Upozornění: Vždy dbejte pokynů výrobce. U citlivých či barevných oděvů vždy otestujte stálost barev na méně viditelném místě. Nepoužívejt ena vlnu, hedvábí, kůži, len. Nenanášejte na jiné povrchy než textil. Nepoužívejte na textil s kovovými doplňky. Nenechte prostředek zaschnout na textilu. Složení: Pod 5%: amfoterní povrchově aktivní látky, fosfonáty, bělidlo na kyslíkové bázi, 5-15% neiontové povrchově aktivní látky. Další složky: vonné látky (HEXYL CINNAMAL). Nebezpečí Obsahuje: peroxid vodíku, Alkoholy, C12-18, ethoxylované (1< mol EO <2.5) Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / LÉKAŘE. Odstraňte obal podle místních předpisů.