Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4601
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
GG Prací gel na vlnu a hedvábí balzám 37PD 1,5l

GG Prací gel na vlnu a hedvábí balzám 37PD 1,5l

€380
€0,10 / PD
do košíka

Popis výrobku

GG prací gel na vlnu a hedvábí - 40 pracích dávek - 2L

velmi jemný a oblíbený prací gel na vlnu a hedvábí

Varování
Obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5), Benzensulfonová kyselina, mono-C10-13-alkylderiváty, slou?eniny s ethanolaminem
Způsobuje vážné podráždění očí.

Zloženie

Vhodné na vlnu a hedvábí. Dávkování: 40-120ml dle tvrdosti vody a stupně znečištění. Víčko = 60ml. Dodržujte pokyny výrobce textilu. Složení: <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, mýdlo. 5-15% aniontové povrchově aktivní látky. Další složky: vonné látky, konzervační činidla (methylsiothiazolinone, benzisothiazolinone). Varování Obsahuje: Alkoholy, C12-14, ethoxylované, sírany, sodné soli (1< mol EO <2.5), Benzensulfonová kyselina, mono-C10-13-alkylderiváty, slou?eniny s ethanolaminem Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.