Obľúbené produkty

Zatiaľ nemáte žiadny obľúbený produkt.
Prihlásenie
E-shop
Nákupný košík
0
Môj účet
Obľúbené
Informácie o obchode
Slovensko
Prázný košík
Zatiaľ prázdno.
Čo to dnes bude?
Na dopravu zdarma zostáva nakúpiť za €4581
Objednať
Vyberte kategóriu produktov
GG Leštidlo do myčky 5x Effekt 1 l

GG Leštidlo do myčky 5x Effekt 1 l

€229
€0,20 / 100ml
do košíka

Popis výrobku

Gut und Günstig - Leštidlo pro všechny automatické myčky nádobí s funkcí 5x Effekt - 1000ML

Skvělé a velmi účinné leštidlo do myčky za velmi výhodnou cenu! Leštidlo je vhodné pro všechny domácí myčky nádobí. Leštidlo pomáhá doleštit a dosušit nádobí v myčce. Nádobí je díky leštidlu nádherně lesklé a neusazuje se na něj vodní kámen. Sklo na víno pak není nutné ani dolešťovat.

Balení 1000ML v plastové lahvi

Varování
Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H) -on+
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Zloženie

Použití: nalijte do nádobky v myčce, dodržujte pokyny výrobce myčky.Složení: 5-15% aniontové povrchově aktivní látky. Další složky: vonné látky, konzervační činidla (METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE). Varování. Obsahuje: 1,2-benzoisothiazol-3(2H) -on+. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování par. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odborné ošetření (viz na tomto štítku). Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Spotřebujte nejlépe do: uvedeno na spodní straně etikety.